تیتر332

برای مشاهده نمونه سوالات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید

http://examination.irantvto.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=87&pageid=10387

نمونه سوالات کاربر ماساژ

نمونه سوالات آروماتراپی

نمونه سوالات سوئدی

نمونه سوالات تای

نمونه سوالات رفلکسولوژی

نمونه سوالات سنگ

نمونه سوالات شمع

نمونه سوالات شیاتسو

نمونه سوالات کمپرس گیاهی