راه های ارتباطی

۰۹۱۳۳۱۸۳۸۴۶

استاد تشیعی

۰۹۱۳۰۳۸۳۸۴۶

امور اداری

۰۹۱۰۵۸۸۳۸۴۶

امور ثبت نام

۰۹۳۵۹۵۲۸۹۵۰

امور رزرو و هماهنگی

سالن ماساژ تخصصی ارمغان آرامش ایرانیان

میدان امام حسین ، خیابان باب الرحمه ، اولین ورودی ، ارگ جهان نما ، واحد 302

۰۹۱۳۳۱۸۳۸۳۶

آموزشگاه فنی حرفه ای ماساژ ارمغان آرامش ایرانیان(آقایان)

میدان امام حسین، خیابان باب الرحمه ، اولین ورودی ، ارگ جهان نما ، واحد 301

۰۹۱۰۵۸۸۳۸۴۶ - ۰۳۱۹۵۰۲۳۸۴۶

آموزشگاه فنی حرفه ای ماساژ ارمغان آرامش ایرانیان (بانوان)

میدان امام حسین ، خیابان باب الرحمه ، اولین ورودی ، ارگ جهان نما ، واحد 303

۰۹۱۰۵۸۸۳۸۴۶ - ۰۳۱۹۵۰۲۳۸۴۶

ایمیل

arameshiraniann@gmail.com

اینستاگرام

aramesh_iranian@

تلگرام

aramesh_iranian@