همیشه میگن کار آن کرد که تمام کرد این تکنیک رو بعد از ماساژت برای مراجعه کننده انجام بده، در واقع بعد از انجام این تکنیک حس بسیار عالی و لذتبخشی تقدیم مراجعه کننده میکنی که اثرات خیلی خوبی به همراه داره و علاوه بر اینکه حس خوبی رو منتقل میکنی تو هم از حس رضایت مراجعه کننده بسیار لذت خواهی برد