اهمیت دوره های آموزشی بر کسی پوشیده نیست .
فرصت های آموزشی برای پیشرفت و یادگیری نکات و تکنیک های جدید ضروری هستند.
آقای برایان تریسی گفته بسیار زیبایی دارند و می گویند :
فقط 20% افراد دنیا در حال رشد و پیشرفت هستند و روی خوشان سرمایه گذاری می کنند
گاهی این سرمایه گذاری خواندن یک کتاب ، شرکت در دوره ، کارگاه یا سمینار آموزشی هست که میتوانیم با بهره گیری از علم و آگاهی که بدست می آوریم استعداد های خود را شکوفا کنیم.